Vanaf het moment dat u zichzelf of uw kind inschrijft bij onze sportschool heeft u zich tot schriftelijke wederopzegging verplicht tot het vooruit betalen van de maandelijkse contributie.

Indien u langer dan een maand niet kunt of mag komen (doktersadvies) en u dit vooraf meldt zal de contributie worden stilgezet.

Zoals bij  inschrijving duidelijk wordt medegedeeld loopt de contributie tijdens de zomer en kerstvakantie door, u behoudt het recht om deze lessen in te halen Dit geldt ook voor losse lessen die om wat voor reden dan ook worden gemist.

Vanf Oktober 2010 zal de betaling van contributie middels een machtiging tot maandelijks incasso door de sportschool van uw rekening worden afgeschreven hiertoe vult u bij inschrijving een machtigingsformulier in,bij het machtigingsformulier zit ook een opzeggingskaart opzeggen dient schriftelijk bevestigd te worden .

Bij vooruibetaling van één jaar contributie geldt één maand korting. 

Tarieven seizoen 2020/2021

  • Jeugd 1 x per week €35,00 per Maand
  • Jeugd 2 x per week €45,00 per Maand
  • Senior (vanaf 16jr) 1 x per week € 45,00 per Maand
  • Senior (vanaf 16jr) 2 x per week € 60,00 per Maand
  • Senior (vanaf 16jr) 3/4 x per week € 75,00 per Maand

Girorekening NL73INGB0009011267